Tornar Imprimir

Accessibilitat

El portal La meva carpeta s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten, independentment del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.) i de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals.

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del W3C (World Wide Web Consortium) per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG.

El compromís de l'Ajuntament és arribar a complir el nivell de conformitat doble-A (AA), d'acord amb el que estableixen:

  • La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016, sobre l'accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del sector públic.
  • El Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.
  • La Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, de la Generalitat de Catalunya.